• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam

      Oznámenie o zápise detí

      do materskej školy v školskom roku 2024/2025

      Riaditeľka Materskej školy v Rajeckých Tepliciach, v súlade §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole 341/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025. Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.

     • OZNAM

      Oznamujeme rodičom, že v čase Veľkonočných sviatkov bude prevádzka materskej školy nasledovná:

      28.03.2024 (štvrtok) bude prevádzka prerušená,

      29.03.2024 (piatok) Štátny sviatok – Veľký piatok

      01.04.2024 (pondelok) Štátny sviatok – Veľkonočný pondelok,

      02.04.2024 (utorok) prevádzka prerušená.

      Materská škola bude v štandardnej prevádzke od stredy 03.04.2024.

     • Milí rodičia a priatelia našej materskej školy

      2% z daní

      Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA, OSLOBODITEĽOV 421/66, RAJECKÉ TEPLICE
   • MŠ Rajecké Teplice +42141549 38 79 alokovaná trieda Poluvsie +42141549 37 12
   • Osloboditeľov 421/66, 013 13 Rajecké Teplice Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje