Ponuka

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH
  Osloboditeľov 421/66, 013 13 Rajecké Teplice
 • MŠ Rajecké Teplice
  +42141549 38 79
  alokovaná trieda Poluvsie
  +42141549 37 12

Počet návštevníkov

Počet návštev: 508666

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.9.2018)
Emília Smatanská

Vitajte na stránke Materskej školy v Rajeckých Tepliciach

....Zavčas rána na svite na oblohe zažiarilo čudo farbou pokryté. Dúha je to, koľká krása! Slniečko sa zobudilo, svoje lúče rozhodilo, po krajine pozerá sa. Tam, kde v tráve rosa skvie sa - polia, lúky, lesy - raj! Stojí domček – škôlka je to. Rýchlo sa tam ponáhľaj! Žabky, rybky, motýliky, už ich je tak akurát, balón z dúhy vyrobili, pridaj sa k nám kamarát......

Novinky

 • Oznamujeme rodičom, že Plenárne rodičovské združenie materskej školy sa uskutoční 13.09.2018 (štvrtok) o 16:00 v triede Modrých motýlikov v Rajeckých Tepliciach. Účasť rodičov je dôležitá. Zároveň prosíme rodičov, aby na PRZ prišli bez detí, ďakujeme.

  Pozvaní hostia:

  • p. primátorka Mgr. Katarína Hollá
  • p. Monika Lapošová – ponuka plaveckého kurzu
  • SCŠPP – ponuka logopedickej depistáže, testovania školskej zrelosti a pod.
 • Milí rodičia! Oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy začína v pondelok 3. septembra a zoznamy detí jednotlivých tried sa nachádzajú vo vstupných chodbách materskej školy. Celý kolektív materskej školy Vám želá úspešný štart do nového školského roka-zch-

 • Dôležité informácie pre rodičov
  • pravidelne uhrádzať príspevky  za pobyt dieťa v materskej škole v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajecké Teplice č. 44/2015 schváleného 25. júna 2015  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole  v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Rajecké Teplice, mesačne na jedno dieťa 12 €.

  Číslo účtu:SK67 0200 0000 0000 2252 2432

  Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

  Tento poplatok neuhrádzajú rodičia za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 • Milí návštevníci našej webovej stránky!
  Fotografie z akcií jednotlivých tried sú umiestnené v záložke TRIEDY. V záložke FOTOALBUM
  nájdete fotografie spoločných akcií.

 • Milí rodičia a priatelia Našej dúhovej škôlky!
  Našim dlhodobým záujmom je aj bude skrášliť prostedie v triedach tak, aby sa v nich naše deti cítili ako doma. Uvítame každý Váš dobrý nápad alebo pomoc. Za všetky deti ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH
  Osloboditeľov 421/66, 013 13 Rajecké Teplice
 • MŠ Rajecké Teplice
  +42141549 38 79
  alokovaná trieda Poluvsie
  +42141549 37 12

Fotogaléria